Telgebo.se

TV, bredband och telefoni

Hur ser det ut med TV, bredband och telefoni i Sverige? Utvecklingen går framåt snabbt och även de äldsta invånarna tvingas mer och mer börja använda internet för att klara vardagen. Många har ett barn eller barnbarn som hjälper dem med bankärenden eller liknande där det är smidigast att genomföra på internet. 

Men inte bara praktiska saker som bankärenden och att handla har flyttat ut på internet även en stor del av vår kommunikation äger rum där. Du håller kontakt genom Facebook och instagram och du konsumerar nyheter genom olika kanaler för att få flera perspektiv. Detta är ju såklart både bra och dåligt. Det är lättare att sprida falska information och få det att se riktigt ut men samtidigt finns möjligheten att bilda sin egen uppfattning och att själv få ta del av bakgrundsfakta och studier.

När det kommer till kommunikationen så är det många äldre som tycker att det verkar tråkigt med denna typ av kommunikation, att man inte ses i verkligheten över en fika för att få visa sina fina muggar med tryck eller pratar i telefonen istället. Men å andra sidan kanske man inte alls skulle ha kontakt med många av dem man sporadiskt hälsar på i sociala medier om inte sociala medier funnits. 

Utbyggnad

År 2021 har nästan hela Sveriges befolkning tillgång till fiber, hela 96%. Denna siffra ökar för varje år när utbyggnad sker.

På den mobila sidan arbetar man med att utöka 5-g nätet, vilket görs både genom att uppdatera de befintliga masterna men även med nybyggnad. 

Mobilt bredband

Ett mobilt bredband kan inte mäta sig med fiber när det kommer till hastighet och tillförlitlighet. Men i takt med att 5g nätet utökas så blir det ett gott alternativ där man inte har möjlighet med fiber.

Mobilt bredband passar bra om man behöver ha möjlighet att ta med sig sitt bredband ibland, om man exempelvis reser mycket i arbetet eller liknande. 

TV - utbud

Våra tittarvanor ändras men fotfarande är TVn ett viktigt inslag i de flestas liv. Nu tittar många mer på playtjänster eller ondemand kanaler där man själv kan välja vad och när man önskar se sitt favoritprogram. 

ADSL

Användingen av ADSL minskar i takt med att fiber tar över då det har en högre hastighet och inte är beroende av avstånd till telestation.