Kontakta ossFrågor och svarDokumentbankOm C-SAM

C-SAM värnar om alla våra kunder!

Vi värnar självklart om ett fritt och ocensurerat internet nu och i framtiden. Att Internet på kort tid blivit omätbart populärt och det nya sättet att kommunicera samt umgås bygger på den höga graden av Integritet. C-SAM kommer därför att inom lagens gränser verka för att bevara Internet precis som det är och inte ändra på dessa grundläggande och självklara ideal.

Vi stöder därmed det svenska initiativet Integrety som står för öppenhet, åsiktsfrihet och sekretess. Däremot finns inga fördelar för oss eller våra kunder att vi i officiella sammanhang exponeras tillsammans med de övriga medlemmarna i Integrety-samarbetet.

Beträffande IPRED-lagen har C-SAM efter en juridisk granskning kommit till samma slutsats som medlemmarna av Integrety. Vi kommer löpande radera alla uppgifter om kunders IP-adresser samt eventuella kopplingar mellan våra kunders IP-adresser och adresser på publika Internet. Däremot kommer vi i de fall grov brottslighet misstänks (minst 2 års fängelse) i enlighet med ”lagen om elektronisk kommunikation” assistera polis och åklagare med uppgifter om vem som just nu har aktuell IP-adress och hur länge adressen varit utdelad.

C-SAM och ett stort antal Internet-leverantörer förbinder sig att:

1. Aldrig stänga av en hemsida, ta bort eller ändra information så länge innehållet inte strider mot svensk lag.

2. Aldrig lämna ut information om kunder till tredje part utöver vad som krävs enligt svensk lag.

3. Aldrig vidta andra åtgärder för övervakning eller informationslagring än vad som krävs av svensk lag.

4. Värna om kundens lagstadgade rätt till sina åsikter och rätten att uttrycka dem offentligt - även på Internet.

5. Följa lagen om elektronisk kommunikation, som bland annat kräver att all kundinformation som inte är nödvändig för den dagliga driften raderas så fort som möjligt.

Adress:
C-SAM Kabel-TV AB
Oxbacksgatan 10
151 71 Södertälje

Öppettider:
Vardagar 08:00-17:00
Tel: 08-550 387 30
Fax: 08-550 378 31
E-post: info@c-sam.se