Om C-SAM Kabel TV

C-SAM grundades 1992 och har alltsedan dess byggt och förvaltat ett eget Kabel-TVnät i Södertälje. Målet var att skapa en lokal affär med nät, personal och kunder från orten. Arbetet har till största del utförts av egen personal, vilket borgar för god kvalité samt hög tillgänglighet på alla våra tjänster. Detta har även givit oss mycket unik erfarenhet avseende tekniska frågor, drift samt förvaltning av Kabel-TV och Bredbandsnät i Södertälje.

Samma personal som har byggt nätet, digital-TV plattformen och vår Internetfabrik sköter dygnet runt driften själva. Att vi dessutom kan Södertälje leder till att vi alltid finns på plats om något skulle inträffa. C-SAM är ett privatägt småföretag som omsätter drygt 25M Sek under 2011 och har 8 anställda. C-SAMs nät är förlagt i Södertäljes gator, trottoarer och kulvertar och är byggt enligt den modernaste nätstrukturen med både fiber och koaxialkabel. Detta ger maximal prestanda utan onödigt komplex teknik. Stamnätet drivs med avbrottsfri kraft, sk UPS. Detta medför att vi kan leverera tjänster till kunderna även vid strömavbrott.

Mottagningscentralen för TV och vår Internet-plattform med alla tjänsteservrar är inrymd i vår topp-moderna datorhall centralt i Södertälje. Hallen är utrustad med avbrottsfri kraft (UPS), kyla och alla tänkbara larm. Hallen står i förbindelse med Internet via SOLIX:en med två redundanta fiberförbindelser på var sida om Mälaren om 1,0Gbps vardera. Läs mer om C-SAMs nät.

Hösten -99 lanserades tjänsten C-SAM Internet Access (CIA) i vårt kabel-TV nät i Södertälje. Initialt vände vi oss till privatpersoner, men snart insåg vi att tjänsten var både stabil och säker, varför vi valt att även ansluta företag. I dagsläget är drygt 4900 kunder uppkopplade och laddar, surfar mm dygnet runt. Tjänsten levereras via kabelmodem i vårt helt egna nät samt med hyrda kopparkablar via xDSL. Sedan en tid är vi delägare i ett fibernät i vilket vi levererar tjänster i LANmiljö. Hastigheten i backbonet är 10Gbps och i dagsläget levererar vi upp till 100Mbps till ett antal slutkunder.

Med lokal närvaro ger vi kunderna en snabb, nära och personlig service. Vi erbjuder installation av bredband via hembesök under vilket vi konfigurerar uppkopplingen samt ser till att mailtjänster mm fungerar. Vår telefon är bemannad dygnet runt för felanmälan och kundtjänstärenden genom ett samarbete med Rapid Larmcentral.

Med olika finansieringsalternativ för anslutning samt nätrenovering erbjuder vi fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen en mycket prisvärd lösning på såväl Kabel-TV som Bredbandsfrågan. Drygt 100-talet fastighetsägare samt Bostadsrättsföreningar har hittills givit oss förtroendet. Kontakta oss så hjälper vi er med en framtidssäker anslutning full av möjligheter.

Adress:
C-SAM Kabel-TV AB
Bangatan 6
151 32 Södertälje

Öppetider:
Vardagar 08:00-17:00
Lördagar 09:00-14:00
E-post: info@c-sam.se