Telgebo.se

Bredband via stadsnät

Själva stadsnätet är benämning på ett lokalt etablerat bredbandsnät. De flesta av dessa stadsnät byggs baserat på fiberoptik. Vanligast är att dessa stadsnät drivs av kommunala bolag. 

Fiber är den teknik som används för att få bredband och stadsnät är alla tjänster som levereras genom denna fiberteknik. 

 

Öppna stadsnät

Många stadsnät är öppna vilket innebär att flertalet operatörer kan konkurrera med sina tjänster i nästet. Det är däremot så att inte alla internetleverantörer finns i alla stadsnät utan det kan vara begränsat till ett antal aktörer just i din kommun.