Telgebo.se

Utbyggnad av 5 g nätet

Det senaste i mobilnätet är 5g som byggs ut mer och mer. Mycket sker genom att återanvända och uppgradera befintlig infrastruktur men även genom nybyggnation. Det spås inte att 5G kommer att kunna ersätta fiber inom en överskådlig framtid. Hastigheten kommer inte att komma upp så snabbt på nationell nivå.  

Utbyggnad av fiber

PTS (Post- och Telestyrelsen) kartlägger utbyggnad av fiber i Sverige. År 2021 hade 96% tillgång till fiber av svenska hushåll. Sverige ligger tvåa över listan med land som har snabbast bredband. Vinnarlandet är Singapore. 

Internet används mer och mer dagligen av de flesta i Sverige. Det är endast i den äldsta åldersgruppen över 76 år som det är fler som inte använder internet. Där använder 73% sig av internet och av dessa ca 14% mer sällan än dagligen. 

I takt med att mer och mer blir internetbaserat så behöver fler och fler använda sig av internet och därför är utbyggnad av både fiber och mobilnätet högst väsentligt.