Information om utbyggnaden

Samtliga leveranser kommer ske enligt tidsplanen under hösten 2012. Etapp ett och två var färdigschaktade första veckan september och kommer alla få sin konverter svetsad och driftsatt innan septembers utgång som utlovat. I etapp tre påbörjades schakten torsdagen den 6 september. Vi följer således slaviskt vår utlovade tidplan:

Start Schakt klar Senast inkopplat 100%
Etapp 1 April Augusti September
Etapp 2 April Augusti September
Etapp 3 Augusti November December
Etapp 4 Augusti November December